Header picture of website (scenery)
Logo of Reluma International GmbH

Řešení, která využívají ze 100%pouze syntetický odpad

Všichni mluví o ochraně životního prostředí ‐ my toto praktikujeme a snižujeme tak emise CO2

Právní upozornění společnosti Reluma International GmbH

Podle § 5 TMG (německý zákon pro služby Telemedií):

Reluma International GmbH
Hirschleithe 10
09518 Großrückerswalde
Deutschland

Výkonný ředitel: Hans-Georg Simon
Registrační soud: Amtsgericht Chemnitz
Komerční registr: 27000 (HRB)
DIČ číslo: 228/117/00618
DIČ: DE280450202

Kontaktní informace:

Telefon: +49 3735 668128 0
Fax: +49 3735 668128 28
Internet:
E-mail: info@reluma.eu

Zřeknutí odpovědnosti:

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatelé služeb odpovídáme podle § 7 odst. 1 TMG za obsah této stránky podle obecného zákona. Podle § § 8 až 10 TMG nejsme jako poskytovatelé služeb povinni sledovat přenášené nebo ukládané externí informace, nebo vyhledávat faktory, které naznačují nezákonný čin. Povinnost odstranit nebo zablokovat použití informací podle obecných zákonů není tímto ovlivněna. Příslušná odpovědnost je však možná jen tehdy, když zjistíme, že došlo ke konkrétnímu porušení zákona. Jakmile dojde ke zjištění příslušného porušení zákona, tento obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích stran, jejichž obsah je mimo naši kontrolu. Proto za tento externí obsah nemůžeme přijmout odpovědnost. Odpovědnost za zmiňovaný obsah je vždy poskytována poskytovatelem nebo provozovatelem stránek. V době vytváření tohoto odkazu byly odkazované stránky podrobeny kontrole proti možnému porušení. V této době nebyly ilegální obsahy viditelné. Neustálá kontrola obsahu odkazovaných stránek není opodstatněná bez konkrétních důkazů o porušení. Pokud bude porušování objevené, budou tyto odkazy okamžitě odstraněny.

Autorská práva

Obsah a činnost sestavena provozovateli těchto stránek podléhají německému autorskému zákonu. Reprodukce, zpracování, distribuce a jakákoli forma užívání, která překračuje autorský zákon, vyžadují písemné povolení příslušného autora nebo zakladatele. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud nebyl obsah této stránky vytvořen provozovatelem, respektují se autorská práva třetích stran a jejich označení. Pokud si však všimnete porušení autorských práv, prosíme Vás o to, abyste nás informovali. V okamžiku, kdy se o porušení zákona dozvíme, takový obsah okamžitě odstraníme.

Zdroje obrázků a grafiky:

© Reluma International GmbH
© Christian Maurer / fotolia.com
© joey333 / fotolia.com
© kasto / fotolia.com
© Margo Taits / fotolia.com
© s_l / fotolia.com
© VRD / fotolia.com

 

Zdroj: https://www.e-recht24.de

 

 

 

Button Facebook Button Google Button YouTube
Reluma International GmbH © 2014 ‐ 2019   |   GTC   |   Prohlášení o ochrane soukromí   |   Právní upozornění

Relumat2000™: vysoce odolný stavební materiál budoucnosti vyrobený 100% z recyklovaného plastu